Skip to main content

Zaplecze budowy – wytyczne

Zaplecze budowy – wytyczne (standard)

Wersja: 2024-03-28:

  1. uporządkowanie zapisów z podziałem na dany rodzaj pomieszczenia wchodzącego w skład zaplecza (części socjalne / higieniczno-sanitarne),
  2. dodanie zapisów dotyczących rozwiązań ograniczających zużycie mediów (m.in. woda, energia elektryczna),
  3. rewizja dotyczy nowych projektów po dacie wprowadzenia niniejszej wersji dokumentu,
  4. spełnienie założeń standardu zapleczy, jest jednym z celów rocznych na 2024 rok (Archicom + Echo) – zgodnie z pkt. 3.
File Type: doc
Kategorie: 1 - Etap budowy
Autor: Łukasz Bartnicki