Skip to main content

Procedura przekazania nieruchomości Archicom

Wersja procedury dla Archicom:

  • opis obiegu informacji w zakresie nabytych nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych (w tym dla zabudowanych z umowami najmu),
  • aktualizacja układu załącznika nr 1 – dotyczy protokołu z inspekcji działki pod kątem bezpieczeństwa.

Rewizja 02 / 21-05-2024:

  • dodano zapisy dotyczące ubezpieczenia.
File Type: docx
Kategorie: 1 - Etap przygotowania