Skip to main content

Archicom – Szkolenie informacyjne BHP dla gości

Szkolenie informacyjne BHP dla gości – dla projektów Archicom.

Wersja: 2024-01-09:

  • dostosowanie zakresu do szablonu Archicom,
  • modyfikacja kategorii obserwacji, incydentów, wypadków – dodano kategorię „mały incydent”,
  • korekta nazewnictwa
File Type: pptx
Kategorie: 1 - Etap budowy